Lavere sykefravær med Raskere tilbake.

Helse Sør Øst inviterte rett før påske alle oss tjenesteleverandørene i Raskere tilbake til en konferanse for å presentere noen erfaringer fra denne nasjonale satsingen for å få ned sykefravær. I juni i fjor kom en rapport fra Deloitte som slo fast at Raskere tilbake satsingen hadde ført til at flere sykmeldte enn tidligere hadde kommet tilbake i jobb. (Klikk HER for å gå til rapporten).

Irene ØyeflatenPå konferansen fortalte forsker Irene Øyeflaten ved kompetansetjenesten i arbeidsrettet rehabilitering om funnene hun har gjort i doktorgradsarbeidet sitt. Hun har forsket på hvilke faktorer eller egenskaper hos mennesker som påvirker mulighetene for å komme tilbake i arbeid når vi faller ut av arbeidslivet grunnet sykdom. Hun har funnet ut at frykten for smerter er en av de største hindrene for å komme tilbake i arbeidslivet.  Videre bekrefter hennes forskning at personer med lite utdanning og manuelt arbeid har mindre sannsynlighet for å komme tilbake til arbeid etter arbeidsrettet rehabilitering. Å få pasienter med slike problemstillinger i kombinasjon med muskel og skjelletplager tilbake i jobb kan være en lang og komplisert prosess, oppsummerte hun. Les innlegget til Irene på konferansen HER. (Artikkel i Fysioterapeuten, med link til fullstendig artikkel).

 

 

Randi BLege og spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Sykehus innlandet HF Randi Brendbekken var også invitert til å presentere funn hun hadde gjort i sitt doktorgradsarbeid. Hun har forsket på effekten av tverrfaglig behandlingstilbud som gis til pasienter med muskel og skjelletplager. Konkret har hun sett på effekten av å utvide det tverrfaglige teamet rundt pasienten med en sosionom som fokuserte på arbeidsrelaterte tiltak. Dette er samme funksjon som våre attføringskonsulenter har i teamene på Hernes Institutt. disse pasientene ble sammenlignet med de som fulgte ordinært opplegg der teamet rundt pasienten består av kun lege og fysioterapeut. Effekten ble at de pasientene som fikk denne forsterkede oppfølgingen ble friskmeldt mye før de som kun fikk oppfølging av lege og fysioterapeut. Disse pasientene opplever raskere bedring av helsen, de bruker mindre helsetjenester, rapporterer bedre mestring og fysisk kapasitet, sa Randi. Les hennes innlegg HER. (Artikkel i Fysioterapeuten, med link til fullstendig artikkel)

Translate »