TNS gallups helsebarometer: Vi Nordmenn mener at arbeid er helsefremmende.

TNS GallupHernes Institutt har i mange år hatt visjonen “Arbeid er Helse”. Nå bekrefter TNS Gallup i sitt helsebarometer 2016 at nå mener neste 90 % av alle nordmenn det samme: At det å ha et arbeid er helsefremmende og øker livskvaliteten vår. Det er 1728 personer som har svart på TNS Gallup sine spørsmål om hva de mener er de viktigste utfordringene landet vårt står overfor, og her kommer oppgavene som helsevesenet har på tredjeplass. For 37 prosent av befolkningen er det av stor betydning for egen helse og livskvalitet at man har mulighet til å stå lenger i jobb, og 89 prosent av de yrkesaktive er enige i at arbeid er helsefremmende. Fortsatt står en av fem utenfor arbeidslivet i Norge, og vi på Hernes håper resultatene i TNS Gallup bidrar til økt satsing på fagfeltet vårt. Derfor venter vi nå spent på opptrappingsplanen for rehabilitering som Regjeringen har sagt skal komme på forsommeren.

Translate »