Artikkel i fagbladet om inneliggende og tidligere pasienter på Hernes Institutt

Skjermbilde fagbladetI siste utgave av Fellesforbundets eget medlemsblad, Fagbladet står det en stor artikkel om erfaringene som inneliggende og tidligere pasienter har med behandlingsopplegget på Hernes Institutt. Fellesforbundet organiserer mange yrkesaktive som har jobber i sykefraværsutsatte yrkesgrupper. De ønsket å sette fokus på at det finnes muligheter for disse å stå i, eller komme tilbake i jobb selv om de har helseplager.

Helt siden starten i 1954 har Hernes Institutt hatt dette som hovedmål med behandlingstilbudet, og vi er stolte over at fagbladet ønsket å bruke vårt behandlingstilbud som utgangspunkt for en slik artikkel! Klikk HER for å lese artikkelen!

Translate »