Ledig stilling som Arbeidsinstruktør for mekaniske fag, 100% fast.

Ledig stilling som arbeidsinstruktør

Arbeidsinstruktørene har ansvaret for arbeidstreningstilbudet for pasientene på instituttet. Målet er at pasientene skal få tilbake troen på at de kan være i arbeid på tross av helseplagene sine. En viktig del av jobben som arbeidsinstruktør er derfor å skape et miljø preget av trivsel, mestring og trygghet rundt pasientene.

I jobben bruker du din egen yrkeserfaring, realkompetanse og livserfaring til å veilede pasienter med tilnærmet samme yrkeserfaring som deg selv. Arbeidsinstruktørene deltar også i daglig kondisjonstrening, der aktivitetene varierer mellom turer i skog og mark, sykling, skigåing, svømming i basseng m.m. Erfaring og interesse for fysisk aktivitet er derfor en klar fordel.

Det er pr. i dag seks arbeidsinstruktører på instituttet, og samarbeidet mellom disse er tett og utfyllende. I tillegg arbeider du i team, med pasienten selv, ergoterapeut, idrettspedagog, fysioterapeut, attføringskonsulent, helsesekretær og lege. Opplæring vil bli gitt.

Du må:

  • ha fagbrev og yrkeserfaring fra mekaniske-/tekniske fag.
  • kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglige team
  • være fleksibel og kreativ
  • ha god ordenssans
  • ha førerkort kl.B

Det vil være en fordel med erfaring fra service og reparasjonsarbeid av kjøretøy og utstyr. Gjerne erfaring med sveising i tillegg. Det er også en fordel å ha kompetanse og erfaring i veiledning.

Personlig egnethet for stillingen vil bli betydelig vektlagt. Arbeidsinstruktøren må kunne behandle pasientene med respekt og verdighet, og føle det meningsfullt å veilede mennesker som er i en vanskelig periode av sine liv. Det er krav om skriftlig dokumentasjon i gjeldende journalsystem. Grunnleggende kunnskap i bruk av pc er nødvendig. Søkeren må kunne uttrykke seg både skriftlig og muntlig.

For nærmere opplysninger, kontakt arbeidsinstruktør Dagfinn Hagen eller personalsjef Per Inge Engstad, begge tlf. 62 42 24 00.

Lønn etter avtale, pliktig medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse.

Søknad med CV sendes på e-post til:

post@hernesinstitutt.no – merk e-posten med søknad arbeidstrening.

Søknadsfrist: 7.september 2016.

Stillingsnummer: 0427-2016-08-43 (Oppgis ved kontakt med NAV)

Translate »