Ansatt på Hernes institutt holdt foredrag under Arendalsuka

kristin
Kristin Haugen var en av foredragsholdere under Arenadalsuka

Vår ergoterapeut Kristin Haugen var en av foredragsholdere under Arenadalsuka nå i august. Dette er et årlig arrangement hvor kjente personer vi kjenner fra politikk, samfunns- og næringsliv møtes for å diskutere nåtidens og framtidens politikk. Kristin var en av tre foredragsholdere som skulle snakke om temaet “Gjør arbeidslivet mulig for enda flere”. De to andre foredragsholderne var forbundsleder for ergoterapeutene, Nils Erik Ness og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitet i Stavanger Randi Wåge Aas. Nils Erik sitt utgangspunkt var politikk, Randis var hva forskningen sier og Kristin sitt foredrag handlet om hennes praktiske erfaring på Hernes Institutt. Hun jobber til daglig med tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassene til de pasientene hos oss som har et arbeidsforhold. Hun sa blant annet at: – Når langtidssykemeldte arbeidstakere forteller om gapet mellom kravene i jobben og deres egen funksjon, er det bare en ting å gjøre. Da drar vi og pasienten ut for å tilrettelegge på arbeidsplassen i samarbeid med arbeidsgiveren og andre aktuelle parter som NAV, fastlegen og bedriftshelsetjenesten.

Les artikkelen om foredraget som sto i ergoterapeuten HER.

Arendalsuka ble arrangert første gang i 2012 og ble umiddelbart en suksess. Den er inspirert av Danmarks Folkemøde på Bornholm (siden 2011) og Sveriges Almedalsuken (siden 1982).Arrangementet er partipolitisk uavhengig og har som mål å styrke troen på politikk og politisk debatt.

Translate »