Betydelig satsing på arbeidsrettet rehabilitering

ole-joForslaget til nytt statsbudsjett 2017 viser økt satsing og sterkere fokus på arbeidsrettet rehabilitering. – Et løft for hele fagfeltet, sier konstituert direktør hos Hernes Institutt, Ole-Jo Kristoffersen.

Det foreslås å overføre 57 mill. kroner fra Raskere Tilbake-ordningen som i dag går til helserelaterte tjenester (Arbeids- og sosialdepartementet), og øremerke disse til arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. – Satsingen som er skissert i årets statsbudsjett, er større enn vi hadde håpet og trodd, sier Kristoffersen.

Skal forvaltes av regionale helseforetak
Det er altså tilskuddsmidler som i dag forvaltes av Arbeids- og sosialdepartementet som nå overføres til Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Midlene skal målrettes mot arbeidsrettet rehabilitering i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Tilhørende disse midlene følger det selvsagt allerede inngåtte avtaler innenfor arbeidsrettet rehabilitering.

– At de regionale helseforetakene nå skal administrere disse midlene ser vi på som et pluss, forklarer Kristoffersen. – Det er i tråd med det vi har ønsket oss: Et klarere skille mellom de tjenestene som tydelig er helserelaterte i sin tilnærming, og de tjenestene som fokuserer mer på målrettede og kortvarige tiltak for å komme ut i arbeid.

Viktig med oppfølging
Kristoffersen synes signalene om videre satsing, viser tro og tillit til at rehabiliteringens mål og virkemiddel har helseeffekt. – Dette er svært positivt, spesielt siden man på dette feltet støtter seg på kvalitative undersøkelser, og ikke kvantitative.

Han håper helseforetakene fokuserer på aktiv oppfølging: – NAV har vært dyktige på oppfølging og planlegging. Nå som det vil bli opp til helseforetakene å bestemme fordeling og bruk av midlene, er det selvsagt vel så viktig med en god oppfølgingsplan.

Raskere Tilbake- midler videreføres
Hva som skjer etter at Raskere Tilbake-prosjektet avsluttes på tampen av 2017 er han usikker på, men tror midlene vil bli videreført i en eller annen form: – Det er viktig at fagmiljøene får komme med innspill i forhold til dette. Slik vi leser Statsbudsjettet, og i lys av de prosessene som vi har vært med på i forhold til regionale planer nå, mener vi at det legges til rette for en videre satsing. En satsing der arbeidslivsdimensjonen og arbeidsrettet rehabilitering får en sentral plass, forklarer Kristoffersen.
– Det er vi svært fornøyde med! 

Les mer om arbeidsrettet rehabilitering i Statsbudsjettet.

Translate »