Mer fra Hernes Institutt framover!

På en personaldag 20.oktober var alle ansatte på Hernes Institutt samlet for å snakke om hvordan institusjonen kan få delt mer fra god behandling, gode resultater og fine folk på instituttet. -Vi skal vise fram mer av det vi gjør gjennom nettsider og i sosiale medier, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. Han mener mer synlighet er viktig, slik at flere ser og forstår verdien av arbeidsrettet rehabilitering for enkeltmennesker, arbeidsplasser og samfunnet. 

En festbrems fra Oslo? 
Advokat Geir Lippestad snakket om betydningen av et særlig godt personvern i spesialisthelsetjenesten, og hvordan alle ansatte på Hernes Institutt kan og må være beviste på dette i alt de gjør.

Advokat Geir Lippestad fryktet å bli kjent som “festbremsen” på personaldagen, siden han brukte sitt foredrag til en gjennomgang av taushetsplikten og det særlige ansvaret en institusjon innenfor spesialisthelsetjenesten har til personvern. -Dette handler om ganske konkret lovtekst, men det handler også om de vurderinger dere selvsagt gjør i møter med hver enkelt pasient hver dag, understreket Geir Lippestad. Det var presiseringer som traff godt hos hele ansattstaben, som ofte gjør vurderinger knyttet nettopp til personvern, taushetsplikt og enkeltpasienters vilje til å dele sin egen historie.

Vær forsiktig 

-Vær tilbakeholden med all informasjon som berører de som kommer hit, sa Geir Lippestad. -Sørg for at hver pasient og alle pårørende alltid kan kjenne seg fullstendig trygge på personvernet. Sørg for at de som vil dele sin historie forstår hvordan det skal skje i et samarbeid med instituttet. Sørg for gode samtaler og skriftlige samtykkeerklæringer.  

-Med en slik tilnærming har dere en profesjonell holdning til dette, og et system som ikke løper risiko for uønsket deling av personlig informasjon, avsluttet Lippestad, som også refererte til egne erfaringer omkring dette som advokat. -Så tenk ikke på dette som en motsetning til et aktivt informasjonsarbeid, men tenk på det som gode og grundige arbeidsmetoder som dere og pasientene som bidrar kan stå inne for. 

Dele de ansattes kunnskap og erfaring 
Direktør Ole Jo Kristoffersen ser fram til mer informasjonsdeling om Hernes Institutts behandlingstilbud og faglige arbeid framover.

Høsten 2023 er det førti ansatte ved Hernes Institutt. De er først og fremst opptatt med daglig oppfølging av pasienter, men skal også bidra til instituttets 70-årsjubileum i 2024. En viktig del av dette jubileet er nettopp økt synlighet og informasjon, slik at både folk flest og offentlige myndigheter får et enda bedre innblikk i behandlingsmetoder og resultater. I en arbeidsøkt på personaldagen strømmet det på med forslag til aktuelle saker som kan publiseres på nettsider og i sosiale medier, og forslag til aktiviteter i jubileumsåret. -Det er de ansatte som kjenner arbeidsplassen best, og nå skal vi bruke denne unike ressursen enda mer og enda bedre, sier Ole Jo Kristoffersen. -Mye av dette skal handle om hvordan Hernes Institutt jobber faglig og systematisk gjennom alle ansatte, og noe skal handle om gode pasienthistorier.

Fortellinger om fag, folk og framtidsløsninger 

De ansatte på instituttet har en bred utdanningsbakgrunn og erfaring med pasientbehandling og arbeidsrettet rehabilitering. -Vi ser fram til å dele de ansattes erfaringer, råd og tips med det store nettverket vi har, sier Ole Jo Kristoffersen. Han tenker at jubileumsåret er en god anledning til å se litt bakover, men først og fremst en anledning til å se framover. -Vårt arbeid handler om ungt utenforskap, men også om “sliterne” i arbeidslivet her og nå. Når arbeidsmarkedet er i endring, må vi også endre vårt behandlingstilbud, sier direktør Ole Jo Kristoffersen. -Til oss kommer unge som sliter med å få fotfeste i arbeidslivet, og eldre arbeidstakere som kjenner arbeidsåra på stadig flere steder i kroppen.  

Et inkluderende arbeidsliv, på ekte 
Alle ansatte ved Hernes Institutt på en klar høstdag i Hernes, og samlet for mer innsikt og kunnskap om blant annet personvern og habilitet i møtet med pasienter.

I Norge er alle opptatt av at så mange som mulig i arbeidsfør alder skal være en del av arbeidslivet, fordi det er viktig for den enkeltes livskvalitet og for bærekraften i samfunnsøkonomien vår, fortsetter Ole Jo. Da er det viktig at vi har behandlingsplassene og behandlingsmåtene som faktisk får folk tilbake i arbeid etter lengre perioder som sykemeldte. -Det er dette vi skal få fram mer informasjon om, fordi Hernes Institutt er en viktig del av framtidas spesialisthelsetjeneste. 

Frykter du at Geir Lippestad har rett, i det med festbrems rett før jubileumsåret? 

-Overhodet ikke, ler Ole Jo Kristoffersen. Det er tvert imot. Vi skal selvsagt være like profesjonelle i vårt informasjonsarbeid som vi er i vår pasientbehandling! 

Translate »