Om å se ressursene i seg sjøl

De første sporene av vinter har lagt seg som et tynt snølag over Hernes Institutt denne novemberdagen, men inne ligger det litt svette i lufta.  

Øystein Vårhus Klareng er nyutdannet fysioterapeut, og blant de sist ansatte på Instituttet. Det er lett styrketrening på timeplanen for flere pasienter som er inne for sitt seksukers program. Øystein er en av flere ansatte på Team 2, som arbeider med både kroppen og hodet til noen av de langtidssjukemeldte som har fått sitt behandlingsopphold i Hernes etter henvisning fra sin fastlege eller sjukehus. 

Øystein tilrettelegger for enklere øvelser og aktivitet med hver enkelt pasient, og de behovene pasienten har.
Turen sørover 

Tjueseksåringen er ganske nyutdannet fra Oslo Met, og var inntil nylig innstilt på enda noen år i kommunal helsetjeneste i Kirkenes. Men det var før stillingsannonsen fra Hernes Institutt ble lagt ut. -Jeg har lenge hatt en jobb på Hernes Institutt som et framtidig mål, og i sommer kom altså sjansen, sier Øystein.  

Han er nettopp ferdig med dagens arbeidsøkt på et av treningsrommene, og snakker om hva som fikk han til Elverum. -Jeg grep sjansen, søkte og fikk jobben, så da gikk flyttelasset sørover og hjemover, nærmere familie og gode venner.  

Han er glad for den nye jobben, og for at samboer og lærer Elin har fått et vikariat på Elverum Ungdomsskole. 

Hva fikk deg til å velge Hernes Institutt? 

-Tja, det handler både om ønsket om å komme hjem, og ønsket om å bidra til noe viktig for mennesker som trenger en håndsrekning på veien tilbake til arbeidslivet etter en periode som sjukmeldt. 

Unike behandlingsløp 
Kjenn på din egen kropp: gjennom samtaler og ulike forsøk finner Hernes Institutt fram til effektive øvelser for den enkelte.

Øystein startet i stillingen 10.august i år, og har på få uker fått forsterket sitt gode inntrykk av Hernes Institutt. -Denne jobben handler ikke om å pushe presentasjoner og harde treningsøkter, men å bidra til at våre pasienter kan se ressursene i seg sjøl, forteller Øystein.  

Hver enkelt pasient er unik. Derfor er også behandlingsforløpene unike. Noen svetter mer enn andre, mens noen finner fram til bedre mestring på andre måter og gjennom tilrettelagt arbeidstrening. 

-Jeg har på noen få uker i høst sett hva vi får til med våre pasienter, og blitt enda sterkere i trua på at dette er et meningsfullt og riktig arbeid for meg. Det handler om hva jeg kan bidra med som fysioterapeut, og det handler om hvordan mitt fag kan virke sammen med andre fag og kolleger overfor våre pasienter.  

De første pasientmøtene 

Øystein Klareng er fysioterapeuten som i sitt Team skal bidra til at pasientene både trener bedre og får hjelp til gode rutiner på veien ut av sjukmelding. -Jeg har bare vært her i noen uker, men det gjør jo inntrykk når vi får våre pasienter inn i slike positive sirkler av mer aktivitet og mer framtidshåp på egne vegne.  

-Noe av det jeg virkelig verdsetter her, er hvordan mitt arbeid blir en del av innsatsen sammen med attføringskonsulent, arbeidsinstruktør, ergoterapeut, idrettspedagog og lege, slik at vi til sammen blir en god løsning for hver enkelt pasient.  

Øystein lar tankene fare litt i hodet, før han trekker sin egen konklusjon; -De som kommer hit trenger ikke først og fremst store endringer i livet. De trenger noen grep, tid til å gjenreise troen på mulighetene og gode tips for god og varig personlig helsegevinst som tar dem tilbake til god livsmestring.  

-Mye handler om egne og nye erfaringer med hva som skal til for å få hodet over vannet i eget liv, slik at enkeltmenneskene vi arbeider med kan mestre hverdager og arbeidsdager bedre.  

Helhet og mestring 
Hva tenker du at fungerer best for deg? Samtaler om egen helse er en viktig del av behandlingen på Hernes Institutt.

Øystein har sett teorien rundt dette i sin utdanning, og er glad for det han nå ser i arbeidsdagene på Hernes Institutt.  

-Det er helheten i vårt tilbud som er suksessfaktoren, og som gjør at så mange kommer tilbake til arbeidslivet etter et behandlingsopphold hos oss. Nå ser jeg fram til fagkurset i kognitiv terapi som jeg snart skal begynne på, slik at jeg blir enda bedre faglig rustet til møtet med alle de fine folkene som kommer hit for behandling. 

Så valget av ny arbeidsplass har blitt et godt valg? 

-Absolutt. Jeg kjente litt til både behandlingsmetodene og arbeidsplassen før, men på få uker i høst har jeg blitt enda bedre kjent med hva Hernes Institutt representerer som en del av spesialisthelsetjenesten innenfor arbeidsrettet rehabilitering. Det har vært en behagelig opplevelse av stadig mer innsikt på min nye arbeidsplass, og stadig mer følelse av at valget av arbeidsplass har blitt så riktig og meningsfullt for meg. 

Øystein ser ut av vinduet, og på det lette snøfallet som varsler en lang vinter øst i Elverum.  

-Dessuten er jeg glad i et aktivt friluftsliv, så da blir jo turene med ski og truger også noe jeg kan se fram til med glede, sammen med våre pasienter, smiler instituttets nye fysioterapeut før han rydder sammen etter dagens økt i treningsrommet. Det skal bli klart for litt mer svette og litt mer mestring med pasienter i morgen. Litt mer livsmestring, rett og slett. 

Translate »