Satser på høyest mulig kvalitet

De ansatte på Hernes Institutt venter i disse dager på resultatet av en svært omfattende kvalitetssikringsprosess foretatt av CARF International. – Det er strenge krav, både til fasiliteter, ansatte, dokumentasjon og behandlingsopplegget forteller direktør Ole Jo Kristoffersen.

På befaring: Fra venstre økonomisjef Svein Salen, direktør Ole Jo Kristoffersen, Gayle Sydenham fra CARF og Kerry A Dorton fra CARF. I forkant: Helsesekretær Gry Woldmo

CARF står for Commisssion of Accreditation of Rehabilitation Facilities, og er en ideell organisasjon hvis mål er å ivareta krav til kvalitet, verdi og optimale resultat på vegne av brukerne av helseforetak, i dette tilfellet brukerne – eller pasientene – hos Hernes Institutt. Akkreditering etter den amerikanske CARF standarden er regnet som den høyeste internasjonale akkrediteringen innen rehabiliteringsfeltet.

CARF ble opprettet i 1966 og har kontorer i USA, Canada og Europa. Organisasjonen sertifiserer foretak på verdensbasis og er en svært anerkjent aktør med strenge krav og hyppige oppfølgingsrutiner mot de foretakene og organisasjonene som kommer gjennom nåløyet.

– Standarden strekker seg utover andre aktører som driver slikt virksomhet, for eksempel ISO, forteller Kristoffersen. – Her ser man på helheten, på arbeidsmiljøet, kompetansen og elementer langt utover det som har med dokumentasjon, miljø og sikkerhet å gjøre.

Representanter på tre-dagersbesøk
Da Hernes Institutt valgte å søke om akkreditering av CARF, startet prosessen med at de først måtte etterleve CARF’s strenge standarder i seks måneder. Etter dette ville organisasjonen sende sine representanter til Elverum for å samle dokumentasjon, intervjue ansatte, pasienter og samarbeidspartnere, samt foreta en grundig befaring av fasilitetene.

– Vi har hatt dette i bakhodet i flere år, og opplever vel egentlig at vi derfor lever etter CARF-standard allerede i dag, sier Kristoffersen.

Blant andre foretak som er akkreditert etter CARD – standard finner vi Sunnaas sykehus, Rauland rehabiliteringssenter og Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter. Kristoffersen håper at «Hernes-standarden» lever opp til de retningslinjene som kreves, slik at instituttet innlemmes i den eksklusive klubben av akkrediterte.

– Det er dessuten viktig for oss å bli «gått etter i sømmene» og ha krav å strekke oss etter. Vi ønsker å levere et best mulig tilbud til pasientene våre, sier han.

Alt skal undersøkes grundig, også gulvet i den nye gymsalen.

Imponert over åpenhet og teknologi
Det er Gayle Sydenham og Kerry A Dorton som har landet på norsk jord og blitt fraktet inn i de dype skoger og den idylliske beliggenheten til Hernes Institutt. Etter noen timer sammen med ansatte fra administrasjonen, HMS-ansatte og leger er de allerede godt inneforstått med den uformelle kulturen på instituttet. Det tok ikke lang tid før Kerry skjønte at han kunne droppe slipset:

– Man merker det med en gang, smiler han mens han legger slipset ned i kofferten. – Det er bare å lytte til lyden av de som arbeider her, hvordan høres de ut når man kommer til stedet? Er de glade og snakker sammen, er det stille og trykket stemning? Her var de ikke noen tvil!

Gayle og Kerrys utgangspunkt er CARF’s kontor i Canada. De jobber begge full tid i hvert sitt helseforetak – arbeidet med akkrediteringsprosessene til CARF gjør de ved siden av sitt daglige virke.

– Det er svært givende, sier Gayle. – Og ja, vi har retningslinjer, men samtidig er CARF er organisasjon som er åpen for nye måter å gjøre ting på. Vårt viktigste verktøy er kanskje spørsmålene våre. Graden av refleksjon i en organisasjon er like viktig som den konkrete dokumentasjonen av resultater, økonomi og så videre.

– Alle organisasjoner er forskjellige, legger Kerry til. – Vårt overordnede mål er hele tiden å se hvilken effekt alle disse variablene har for pasientens del. Det er helheten vi er på jakt etter, forklarer han.

Ole Jo forklarer bruken av arbeidsstasjonene på Hernes Institutt for Kerry fra CARF.

Gayle og Kerry er allerede fornøyd med det de oppfatter som graden av refleksjon og åpenhet på Instituttet, samt den flate strukturen som så tydelig kommer pasientene til gode. Det de likevel er aller mest imponert over er hvor langt fremme HI er i forhold til andre institusjoner når det gjelder teknologi. – At instituttet har hatt et elektronisk arkiv siden 1999, er rett ut sagt imponerende for en slik organisasjon, sier Kerry mens han blir vist rundt i det tekniske rommet som er hovedsete for alarmsystemer, datasystemer, el-systemer og oppvarmingssystemer på Hernes Institutt.

Direktør Kristoffersen er klar over at de har vært i forkant når det gjelder teknologi. Men det han er aller mest fornøyd med selv, er de tilbakemeldingene han har skjønt at de allerede har fått fra pasienter og oppdragsgiver. – Jeg skjønte på Gayle og Kerry at de har fått positive tilbakemeldinger i sin kommunikasjon med både pasienter, Helse Sør – Øst og NAV. Det er viktig for oss at de oppfatter oss på Hernes som et av de faglig dyktigste på arbeidsrettet rehabilitering, sier han.

Må vente minst seks uker på svar
Direktør Kristoffersen og de andre ansatte på instituttet må vente noen uker på svaret fra CARF.

– Rapporten vår inkluderer en sjekkliste på 1500 – 2000 standarder, med underseksjoner. Vi skal dessuten komme med anbefalinger til endringer og utbedringer. Så er det opp til styret vårt å gå gjennom rapporten og ta en avgjørelse, forklarer Gayle. – Dette tar tid, så vi kan ikke love noe tidligere tilbakemelding, sier hun.

– Vi håper selvsagt på full akkreditering, sier Kristoffersen og utdyper: – Dette gjør vi for pasientene våre. De fortjener den aller beste behandlingen vi kan gi.

Translate »