Spre det videre: Hernes Institutt har vanlig drift!

Denne våren og sommeren har vi hatt noen ledige behandlingsplasser ved Hernes Institutt i Elverum, til tross for at vi vet at det er mange som kunne ha trengt et behandlingsopphold hos oss!

Nå håper vi at du vil spre det gode ryktet om at Hernes Institutt har vanlig og full drift, og at vi gjerne tar i mot flere pasienter!

Vi har plass til flere: Personalsjef Per Inge Engstad, attføringskonsulent Ine Hagen Bakken og ergoterapeut Kristin Josefsson Haugen lover at alle nye pasienter blir tatt godt i mot. -Her får alle et individuelt tilpasset behandlingsløp på veien tilbake til mer livsmestring og arbeid etter langtids sykemelding, sier de tre.

Snakk med fastlegen og snakk med folk du kjenner

Samtidig som vi opplever at stadig flere sliter med langtidssykemelding, er pågangen på Hernes Institutt mindre enn tidligere denne våren og sommeren.

Det er rart, for på Hernes Institutt vet alle at mange kommer tilbake til arbeid etter noen uker med trening, veiledning, gode samtaler og friluftsliv et par mil øst for Elverum sentrum.

-Derfor vil vi at så mange som mulig nå snakker med fastleger eller personer som du tror kan ha utbytte av et opphold hos oss, sier Per Inge, Ine og Kristin på instituttet.

Alle tre understreker også at unge som sliter med å komme seg inn på arbeidsmarkedet kan ha stor glede og nytte av et opphold på Hernes Institutt. Lurer du på noe angående dette, så ring instituttet på 62 42 24 00.

Full drift og åpne dører

-Vi har drift som før og de samme henvisningsrutiner som tidligere, sier Per Inge. -Når alle tiltak i primærhelsetjenesten er forsøkt og man ser at det er behov for tverrfaglig rehabilitering med arbeid som mål, da kan Hernes Institutt være et godt alternativ for mange flere enn de vi får hit til behandling!

Slik skjer en henvisning:

Fastleger søker om behandlingsplasser i Hernes via Regional koordinerende enhet på Sunnaas.

I slike søknader er det vikig at det kommer fram et behov for arbeidsrettet rehabilitering, og at målet er retur til arbeid etter en lengre periode som sykemeldt. Spesialister kan henvise direkte til Hernes Institutt.

Her er en kort informasjonsvideo om vårt arbeidsrettede rehabiliteringstilbud:

Translate »