Vant anbudskonkurranse som erstatter Raskere Tilbake

«Kjøp av arbeidsrettede rehabiliteringstjenester» heter de nye avtalene som erstatter de gamle Raskere Tilbake-avtalene. Hernes institutt har nå sikret seg en slik avtale, og den er akkurat på det antall pasientdøgn som ble lagt inn i tilbudet.
– Fantastisk at man ønsker å fortsette å gi tilbud til denne pasientgruppen, sier overlege Hilde N. Teige.

Økonomisjef Svein Salen og direktør Ole Jo Kristoffersen er særdeles fornøyde.

Det var duket for kake og feiring da Hernes Institutt mottok tildelingsbrev fra Helse Sør-Øst for et par uker siden. Både direktør Ole Jo Kristoffersen og økonomisjef Svein Salen var tydelig lettet og svært fornøyde med at man fortsatt ønsker å satse så omfattende og fagtunge behandlingstilbud.

– Denne tildelingen er egentlig mye mer enn bare en ny avtale, sier Ole Jo. Helse Sør – Øst skriver i tildelingsbrevet at tilbudet fra Hernes Institutt “er vurdert til å være den beste på tildelingskriteriet kvalitet, både innenfor tjenesteområdet Hedmark og Oppland og hele regionen.” Dette viser at helsemyndighetene ser hvilken kvalitet det er på jobben som de ansatte her på Hernes Institutt gjør hver dag, utrolig velfortjente ord til de som er grunnen til at “instituttet” har den posisjonen i fagfeltet vi har i dag, sier han. Avtalen viser også at Helse Sør – Øst ønsker å prioritere tilbud til pasientgruppen vår.

Sikrer arbeidsplasser og pasienttilbud
Det er meget betryggende både nå og for fremtiden at vi har en bestiller i Helse Sør -Øst som først og fremst vektlegger kvaliteten i tilbudene de skal velge mellom. Vi har ikke noe annet å konkurrere med enn kvalitet, sier Ole Jo.

Overlege Hilde N. Teige

– Det betyr ytterligere fokus på et fagfelt som er verdt å ta vare på, sier han. – Når Helse Sør – Øst ser dette, betyr dette gode fremtidsutsikter for pasienter som trenger slike tilbud, og for fagfeltet som helhet.

Også overlege Hilde er fornøyd og lettet over resultatet: – Jeg synes det er helt fantastisk at man ønsker å fortsette å gi denne pasientgruppen tilbud, smiler hun. – Vi er så stolte av det vi klarer å få til her, og at vi får så gode tilbakemeldinger på det vi gjør. Vi vet at det vi beskriver i anbudene våre, det kan vi stå inne for. Vi beskriver kun det som skjer i praksis her, sier hun.

Ytterligere satsing på fagområdet
Ole Jo fortelle at signalene fra myndighetene i flere sammenhenger ikke er til å misforstå:

– Fokus på arbeid og helse ligger tydelig inne som satsingsområde. Å delta i  arbeidslivet er viktig. Nå skal dette inn i alle helse og sosialutdanningene på høgskolenivå. Det er en fin utvikling som vi ser frem til å være en del av, smiler han.

Les saken i Østlendingen

Translate »