Alle ansatte på førstehjelpskurs

Skulle uhellet være ute på Hernes Institutt, vit at samtlige ansatte flere ganger i året øver på hva de skal gjøre. – Beredskapen er veldig bra, sier instruktør Tore Østhagen.

Frode Bakken instruerer hjerte-lungeredning.

Hver eneste ansatt på Hernes Institutt blir nøye drillet i både teori og praksis, hva førstehjelp angår. Direktør Ole Jo Kristoffersen er svært tydelig på hva han forventer av hver enkelt: – Vi har alle tilgang til kvalitetshåndbok via jobb-pc, med all informasjon om prosedyrer som skal følges om det skulle oppstå ulike nødsituasjoner, sier han. – Hvem, hva og hvordan. Jeg forventer at alle tar seg tid til å lese gjennom hele innholdet og sette seg nøye inn i detaljene.

Bandasjering krever konsentrasjon og øvelse.

Utstyret i orden
I tråd med instituttets kvalitetshåndbok og Carf’s krav, gjennomføres det jevnlig ulike øvelser for at de ansatte. Det trenes på flere forskjellige scenarioer, både utendørs og innendørs. Denne gangen er det en generell førstehjelpsøvelse, en repetisjon for de som har vært gjennom øvelsen før, og en introduksjon til de nyest ansatte. Det er instruktørene Tore Østhagen og Frode Bakken som holder kurset. De har begge bakgrunn fra helsevesenet og har vært på instituttet tidligere.

– Jeg må berømme instituttet for at de holder gode, hyppige øvelser, samt at de har det utstyret som trengs, sier Bakken. – Skulle uhellet først være ute, er ikke dette den verste plassen å være.

Østhagen er også imponert: – Beredskapen er veldig bra, det er lagt mye ressurser ned i i dette, sier han. – Jeg oppfatter at Hernes Institutt har vært svært proaktive i denne sammenhengen og gjør mer enn det man forventer.

Førstehjelpsinstruktører Frode Bakken og Tore Østhagen

Må øve ofte
Personalsjef Per Inge Engstad sier det er viktig med hyppige øvelser:

– Mer øvelse, desto mer automatikk i tanker og atferd skulle det skje noe, påpeker han. – Vi oppfordrer våre ansatte til å være observante og på alerten i forhold til pasientenes velferd på alle områder. Skulle det oppstå en situasjon, vet vi at de er på plass og kan håndtere den på en riktig måte. Det skal for eksempel være lav terskel for å ta kontakt med nødnummer for å få hjelp. Vi nøler ikke, både pasienter og medarbeidere skal føle seg trygge på Hernes!

Viktig å vite hvordan man bruker støtteskinner ved eventuelt benbrudd.

 

Translate »