Betydningen av en diagnose

Fibromyalgi er en sammensatt sykdom der symptomene kommer av fysiologiske endringer i kroppen. Spesialist Nina Linnea Brandsar mener noen leger nøler med å gi pasienter diagnosen på grunn av stigmatisering.

– Dette gir mening for oss i vår arbeidshverdag. Et veldig bra foredrag, uttaler personalsjef ved Hernes Institutt, Per Inge Engstad etter foredraget om fibromyalgi som alle i behandlingsavdelingen deltok på.

Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Revmatismesykehuset på Lillehammer, Nina Linnea Brandsar.

Fysiologiske årsaker
Brandsar ønsket med foredraget å løfte frem hva som forårsaker symptomene og hvorfor det er hensiktsmessig å få en diagnose. Hun påpekte at fibromyalgi først og fremst kommer av fysiologiske endringer i kroppen:

– Det er en sammensatt sykdom, som primært har med genetikk å gjøre, dernest om at vi er forskjellige – det er ulike ting hos hver enkelt som kan utløse de genetiske disposisjonene. Stressfaktorer kan for eksempel være utløsende, som ved andre tilstander. Stress er jo for så vidt en psykisk tilstand, men vi må ta innover oss at kropp og sjel henger sammen, påpeker hun.

– Det kan like gjerne være en psykisk robust person, overytere eller stå-på mennesker som har mange jern i ilden, som blir rammet av fibromyalgi, forklarer hun.

Skåner pasientene på grunn av stigmatisering
Brandsar mener mange fastleger ønsker å skåne pasientene mot å få et uheldig stempel:

– Pasienter med fibromyalgi har over lang tid blitt stigmatiserte som mennesker med diffuse symptomer som er ute etter uføretrygd, sier hun. – Dermed får de ikke riktig diagnose og kan ikke sette i gang med hensiktsmessige tiltak. Dette må vi få en slutt på. På lik linje med andre, og ettersom hvor alvorlig man er rammet, bør også disse pasientene få en mulighet til å tenke behandlingsopplegg for å komme tilbake i jobb. Det bør alltid være et mål. Jobb er viktig, påpeker hun.

Personalsjef Per Inge Engstad

Tilpasser opplegget
Per Inge Engstad opplevde foredraget som verdifullt og helt i tråd med hvordan man jobber med denne problematikken på instituttet:

– Vårt mål er alltid å møte alle med respekt, som unike mennesker, forklarer han. – Vi fokuserer på å tilpasse opplegget her hos oss til hver enkelt. Dette foredraget var en nyttig påminnelse for oss og ga virkelig merverdi for alle som deltok, smiler han.

Foredraget om fibromyalgi ble presentert av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering ved Revmatismesykehuset på Lillehammer, Nina Linnea Brandsar.

Translate »