Fornyet CARF-akkreditering

Hernes Institutt fikk nylig fornyet sin CARF-akkreditering. Dette er viktig for oss, og et håndfast bevis på at vi yter de tjenester vi skal, og gir våre pasienter et godt tjenestetilbud. Dette er vår tredje runde, vår første hadde vi i 2017.

CARF (Commision on the Accreditation of Rehabilitation Facilities) er en uavhengig non-profit-akkreditør for sykehus og helseinstitusjoner over hele verden, som jobber med behandling og rehabilitering av pasienter. I prosessen blir institusjonen vurdert opp i mot et omfattende sett av sjekkpunkter, som omfatter alle sider av driften og behandlingstilbudet. Hensikten er å sikre kvalitet i alle ledd, og at institusjonen kontinuerlig skal arbeide med å forbedre sine rutiner og sitt tjenestetilbud.

Digital prosess
Så glade blir vi når vi har fått fornyet vår CARF-akkreditering for tre nye år!

Det spesielle i år var at hele akkrediteringsprosessen ble gjennomført online og digitalt. Intervjuer ble utført via internett, og det ble streamet video i livesendinger. Akkreditørene har sittet i Canada, mens vi på instituttet har gått rundt med mobiltelefoner og kameraer, og blitt intervjuet via teams. Det er i det hele tatt imponerende at det har latt seg gjøre.

– Vi har likevel fått signaler om at CARF vil tilbake til faktisk og fysisk tilstedeværelse i akkrediteringsprosessen. Så når vi skal i gang igjen om tre år vil vi få inspektører på besøk igjen, sier Ole Jo Kristoffersen.

Et omfattende arbeid

Arbeidet som gjennomføres i akkrediteringsprosessen er omfattende. CARF-representantene har intervjuet ledelse, ansatte, inneliggende pasienter, og pasienter som har vært hos oss tidligere. De har også intervjuet vår oppdragsgiver, Helse Sør Øst RHF. Alle aspekter ved vår drift er gransket, og det er lett med lykt og lupe etter områder hvor vi har et forbedringspotensiale.

Det hele resulterer i et gjennomarbeidet akkrediteringsdokument som foreligger på engelsk. Dette blir for mye å gjengi her, men vi siterer likevel et par momenter som CARF var spesielt fornøyde med:

Hernes Institutt leverer rehabiliteringstjenester av meget høy kvalitet, som fokuserer på psykososialt og kognitivt velvære for pasientene. Ledelsen på alle nivåer er synlig, tilstedeværende og tilgjengelig for ansatte og pasienter. Det settes av tilstrekkelige ressurser til fagpersonene som jobber i team, for å levere et godt persontilpasset behandlingstilbud til den enkelte.

Rom for forbedringer

Rapporten konkluderer også med at vi har rom for forbedringer. Det dreier seg i hovedsak om internanalyse og kvalitetssikring, som skal resultere i skriftlig dokumentasjon. For eksempel beskrivelse av prosedyrer i gitte situasjoner.

Det ønskes også bedre skriftlige rutiner for å evaluere kritiske situasjoner som måtte oppstå, og vi bør ha på plass en bedre dokumentasjon av øvinger vi utfører på denne type situasjoner. For eksempel hvis brannalarmen går.

CARF mener likevel at Hernes Institutts organisasjon fremstår solid og kapabel til å videreføre aktiviteten på de områder hvor vi møter CARFS standarder på en god måte. De mener også at organisasjonen har evne og gjennomføringskraft til å iverksette de forbedringer som ønskes.

Vi på Hernes Institutt ønsker stadig å forbedre oss, og denne CARF-akkrediteringen hjelper oss med å finne områder hvor vi kan gjøre en bedre jobb.

Translate »