Hektisk start på 2020

For noen av de ansatte på Hernes Institutt har det vært en hektisk start på det nye året. Vi var representert både på Åpen arena i Drammen og på Rehab-2020 i Trondheim.

Deltakelse på denne type arrangementer gir våre ansatte viktig faglig påfyll. Vi får også muligheten til å utvikle nettverk, og formidle informasjon om de erfaringer vi har gjort oss på Hernes Institutt gjennom flere tiår med arbeidsrettet rehabilitering.

Åpen arena 2020
Deltakerne på Åpen arena 2020 kom opp med hele 50 forslag som Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet kan ta med seg.

Arrangøren bak Åpen arena 2020 var Nasjonal kompetansetjeneste for arbeidsrettet rehabilitering – Arbeid og helse. Se webside. I 2016 lagde Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet en strategiplan for hvordan de to direktoratene skal samarbeide om en felles innsats for arbeid og helse.

Planen skal nå revideres, og hensikten med Åpen arena 2020 var å komme opp med forslag til revisjonen. To spørsmål man stilte seg innledningsvis var: Hva bidrar til økt aktivitet og deltagelse i arbeidsliv og samfunn? Hva er til beste for arbeidssøker, arbeidstaker og arbeidsgiver?

En oversikt over forslagene fra Åpen Arena kan du se her: Komplett oppsummering PDF.

Rehab-2020 i Trondheim

Rehabiliteringskongressen i Trondheim arrangeres hvert andre år, og Hernes Institutt har deltatt siden 2008. I år hadde vi egen stand i tillegg til et innlegg i en av parallellsesjonene.

Kongressen er en stormønstring for alle som jobber med rehabilitering. Her er det blant annet representanter fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og ulike private aktører.

Arrangementet ble innledet av Cato Zahl Pedersen. Se webside. Han pratet om hvilke muligheter de med funksjonsnedsettelse har i arbeidsmarkedet, og kom med en klar oppfordring til oss alle om at vi må jobbe målrettet for å hindre utenforskap.

Fysioterapeut og teamleder fra Hernes Institutt, Therese Otterlei, i aksjon under Rehab i Trondheim.

Med innlegg fra både kommunale og private aktører var det et bredt spekter i det som ble presentert, men det handlet i hovedsak om resultater fra forskningsprosjekter, og eksempler på god praksis. Mange fokuserte på viktigheten av å jobbe tverrfaglig – noe vi på Hernes Institutt stiller oss bak.

I vårt innlegg presenterte vi vår arbeidsmodell, hvordan vi jobber for å få pasientene våre tilbake til arbeidslivet, og hvilke resultat vi oppnår.

Dette kan i sin tur hjelpe politikerne til å gjøre riktige valg når “feltet rehabilitering” er oppe til diskusjon.

Translate »