Hjelp til selvhjelp med kognitiv terapi

For andre året på rad huser Hernes Institutt utdanning i kognitiv terapi. – Et verktøy som gir trygghet til både behandler og pasient, sier deltakerne på kurset.

Elin Nordli er fornøyd etter første samling i kurset.

Elin Nordli er tilknyttet Flisa Fysikalske institutt og har klare ambisjoner om hva hun ønsker å oppnå med videreutdanningen i kognitiv terapi:

– Hverdagen vår består i hovedsak av den fysiske problematikken, forteller hun. – Men vi er jo hele mennesker, med både tanker og følelser. Alt henger sammen. Med kognitiv terapi håper jeg å få et verktøy som supplerer det jeg kan fra før og tar meg et steg videre for å hjelpe pasientene mine, sier hun.

Hun hadde ikke hørt om hverken kognitiv terapi eller mulighet for utdanning før hun så delingen av informasjonen fra Hernes Institutt på Facebooksiden deres. – Jeg undersøkte litt og ringte og snakket med kontaktpersonen som var oppgitt i annonsen. Da skjønte jeg at dette kunne være et verdifullt verktøy, og akkurat noe slik jeg hadde sett etter!

Etter første samling og dag to i kurset er hun fremdeles ikke i tvil: – Det oppleves som veldig konkret. Jeg har en god følelse og gleder meg til å jobbe med hjemmeleksene til neste samling!

Håvard Hansen mener kognitiv terapi gir gode rammer for samtaler med pasientene.

Kognitiv terapi gir gode rammer
Elin skal samarbeide med Håvard Hansen, som arbeider på Hernes Institutt som fysioterapeut. De skal være hverandres prøvekaniner og teste ut den kognitive fremgangsmåten i praksis. – Det er bare å begynne å øve med en gang, sier Håvard og Elin er helt enig: – Øving er viktig, nå må vi sette teori ut i praksis så fort som mulig.

Håvard er ivrig etter å begynne å bruke de teknikkene de har gått gjennom. – Alle ansatte som jobber direkte med pasientene på instituttet har denne videreutdanningen, så det er ikke helt ukjent terreng for meg, smiler han. – Fokuset på å la pasienten finne sine egne svar og sin egen strategi for å overvinne begrensninger og komme seg videre.

Han innrømmer at han har følt seg rådvill i enkelte situasjoner: – Allerede nå ser jeg hvordan jeg ville taklet disse situasjonene, og jeg gleder meg til å bruke den kognitive terapien med større sikkerhet fremover, sier han.

– Det ligger stor trygghet i denne kompetansen, både for oss og pasientene, avslutter han.

 

Les om utdanningen her: Videreutdanning i kognitiv terapi

Translate »