Category: Kognitiv

Eksamen i kognitiv terapi

Det var 17 lettede og blide kursdeltagere som avsluttet kurset i kognitiv terapi på Hernes Institutt. – Det gikk bra, jubler Kine Rasmussen og Karin Damstuen da de kom ut fra eksamenslokalene.  Kurset i kognitiv terapi begynte i september i fjor, og deltakerne har gjennomført både teori, praksis og kollegaveiledning i denne perioden. – Det gjør noe med forståelsen av tanker og...

Hjelp til selvhjelp med kognitiv terapi

For andre året på rad huser Hernes Institutt utdanning i kognitiv terapi. – Et verktøy som gir trygghet til både behandler og pasient, sier deltakerne på kurset. Elin Nordli er tilknyttet Flisa Fysikalske institutt og har klare ambisjoner om hva hun ønsker å oppnå med videreutdanningen i kognitiv terapi: – Hverdagen vår består i hovedsak av den fysiske problematikken, forteller hun. –...

Videreutdanning i kognitiv terapi

I regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, tilbys det i september Trinn 1 i Kognitiv Terapi på Hernes Institutt. Videreutdanningen er tilrettelagt slik at den kan kombineres med full jobb. – Denne utdanningen har vært særdeles nyttig for våre ansatte, sier personalsjef Per Inge Engstad. Videreutdanningen går over to semester og gir en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og...

En samtale som VIRKER

Etter tredje samling i kurset i kognitiv terapi, opplever fysioterapeut Bente Rudquist allerede at hun har fått både økt bevissthet og konkrete verktøy i sitt arbeid med mennesker. Rudquist er ansatt hos Hernes Institutt, der alle får muligheten til å ta videreutdanning i kognitiv terapi. Kurset, som startet i fjor høst, har nå gjennomført sin tredje samling. Denne gangen var temaet sosial...

Første samling i Kognitiv Terapi

To intense kursdager i kognitiv terapi er gjennomført på Hernes Institutt. Kurset arrangeres i regi av  Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT) og deltakerne er nå klare for en hektisk periode med både jobb, kollegaveiledning og kollokviesamarbeid. Kurset, som ble annonsert tidligere i år, har hatt enorm pågang fra interesserte og ble på et tidlig tidspunkt fullt. Heldigvis kunne NFKT øke deltakerantallet noe,...

Fysioterapi

Fysioterapi

Hver pasient undersøkes første uken av en fysioterapeut. Fysioterapeutens undersøkelse skiller seg fra legeundersøkelsen ved at det er et mer spesifikt fokus på kroppslige begrensninger og ressurser. Også her introduseres pasientene for en kognitivt atferdsrettet tilnærming. Fysioterapeuten velger treningstilbud sett ut ifra pasientens problemer og forutsetninger, med fokus på bevisstgjøring og mestring gjennom funksjonelle øvelser.Det er ansatt fire fysioterapeuter og en turnuskandidat...

Riktig bruk av kognitiv atferdsterapi reduserer sykefravær

Riktig bruk av kognitiv atferdsterapi reduserer sykefravær

Ny doktoravhandling ved UIB: Kognitiv atferdsterapi og tiltak der arbeidstager, arbeidsgiver og helsevesen samarbeider reduserer sykefraværet. Magnus Odéen har systematisk gått igjennom publiserte studier av tiltak på arbeidsplassen som har som mål å redusere sykefraværet. Typiske tiltak er trening i arbeidstiden, undervisning og informasjon. Han konkluderer med at det er få tiltak som reduserer sykefraværet. Men kognitiv adferdsterapi, gradert fysisk aktivitet og...