Eksamen i kognitiv terapi

Det var 17 lettede og blide kursdeltagere som avsluttet kurset i kognitiv terapi på Hernes Institutt. – Det gikk bra, jubler Kine Rasmussen og Karin Damstuen da de kom ut fra eksamenslokalene. 

Kurset i kognitiv terapi begynte i september i fjor, og deltakerne har gjennomført både teori, praksis og kollegaveiledning i denne perioden.

– Det gjør noe med forståelsen av tanker og muligheter, sier Kine som er ansatt som attføringskonsulent på Hernes Institutt. Med en master i Folkehelsevitenskap og kolleger som nesten samtlige har vært gjennom samme kurs, var hun ikke ukjent med fagområdet. – Vi bruker kognitiv terapi aktivt her på instituttet, forteller hun. – Så det var relativt velkjent for meg. Samtidig så er det et omfattende studie, som krever mye, både når det gjelder den teoretiske og praktiske biten, legger hun til. – Jeg er glad vi endelig er i havn!

Kine Rasmussen (til høyre) og Karin Damstuen (venstre) er lettet og glad over at eksamen gikk bra og kurset i kognitiv terapi gjennomført.
Kine Rasmussen (til høyre) og Karin Damstuen (venstre) er lettet og glad over at eksamen gikk bra og kurset i kognitiv terapi gjennomført.

Forsterket troen på at det er mulig å gjøre mer
Karen Damstuen jobber som sosionom med rehabilitering av lungesyke på Granheim lungesykehus. Hun har opplevd kurset som både  opplysende og fascinerende: – Det har gjort noe med hvordan man tenker på dialogen mellom mennesker, forteller hun. – Man bygger opp samtalen på en annen måte, der det er viktig å ikke bagatellisere noe. Det har vært spennende å lære mer om psykisk helse, angst og depresjon, om hva som er normale reaksjoner og hva man kan jobbe med, sier hun. –  På mange måter har dette kurset forsterket troen på at det er mulig å få det bedre, at det er mulig å endre på ting. Har man selv denne troen som terapeut, så tror jeg det skinner gjennom og påvirker pasientene.

Kine er takknemlig for at hun nå har samme kompetanse som resten av gjengen på Hernes Institutt: – Det bedrer både samhandling og kvaliteten på behandlingen, avslutter hun.

Alt har fungert optimalt!
Kursleder Eli Tønseth fra Norsk Forening for Kognitiv Terapi sparer ikke på superlativene når hun blir bedt om å beskrive kursperioden de nå har vært gjennom:

– For det første har alt det praktiske og tekniske fungert optimalt – det er fantastisk! Jeg har blitt godt mottatt av alle og miljøet her på Hernes er stimulerende, roser hun.

Deltakerne er hun også fornøyd med: – Inspirerende, alle som en. De har vært positive og ivrige i prosessen. Jeg er jo vant til større grupper fra Oslo, så dette var en særdeles hyggelig opplevelse. Med 17 stykker rekker man mer og det blir en mer intim opplevelse for meg som kursleder.

Viktig med etterutdanning
Personalsjef Per Inge Engstad opplyser at dette foreløpig er det siste kurset av denne sorten som legges til instituttet.

– I disse dager er det flere ansatte som avslutter videreutdanning i flere sammenhenger. Det er viktig at staben her er oppdatert og får muligheten til å utvikle seg faglig, legger han til. – Det gagner både ansatte og pasienter.

Videre utover i 2018 vil Hernes Institutt være hjertelig til stede på flere konferanser og seminarer: – Blant annet på den femte nordiske konferansen innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR). En stor konferanse som vi har forventninger til.

Translate »