Videreutdanning i kognitiv terapi

I regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi, tilbys det i september Trinn 1 i Kognitiv Terapi på Hernes Institutt. Videreutdanningen er tilrettelagt slik at den kan kombineres med full jobb. – Denne utdanningen har vært særdeles nyttig for våre ansatte, sier personalsjef Per Inge Engstad.

Videreutdanningen går over to semester og gir en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan man konkret skal anvende dem i sin praksis.

Felles forståelse
Studier av effekten av utdanning i kognitiv terapi dokumenterer at den bidrar til bedre resultater for pasientene.

Personalansvarlig Per Inge Engstad

– Målet vårt er at alle våre ansatte som jobber direkte mot pasienter, skal ha denne utdanningen, forteller Engstad. – Vi har sett at   kompetansen gjør det enklere å etablere et felles språk for forståelse og endring. Slik sett så har kompetansen i kognitiv terapi også vært med på å utvikle den interne kommunikasjonen vår, sier han.

Oppfordrer til diskusjon
Han håper at arbeidsplassene som er i målgruppen for denne videreutdanningen, kan ta seg tid til å se på nytteverdien og kanskje diskutere dette med sine kolleger. – Jobber man innen helse og omsorg,  er helsesøster, lege, sosionom, sykepleier, fysioterapeut eller ergoterapeut, så anbefaler jeg at man vurderer en slik videreutdanning.

Hernes Institutt har selv flere påmeldte deltakere til høstens utdanning. – I tillegg til det så har vi to fysioterapeuter som skal spesialisere seg innen fagfeltet, forteller han. – Utdanningen kvalifiserer nemlig til et bredt spekter av påbyggende moduler hos Norsk Forening for Kognitiv Terapi.

Praktiske opplysninger:

Oppstart: 11. september 2017 (første samling)

Videreutdanningen omfatter 96 timer totalt og strekker seg over to semestre. Det er 72
timer undervisning og 24 timer ferdighetstrening fordelt over fem samlinger.

Krav til deltakelse: En bachelorgrad i helse- og sosialfag, og være i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid.

Kr 7 000,- per semester, totalt kr 14 000,-.

Les mer om utdanningen her

Interesserte bes ta kontakt med personalansvarlig og nestleder på Hernes Institutt Per Inge Engstad. 
Tlf. 62 42 24 00, mobil: 40 45 19 88. E – post: peringe@hernesinstitutt.no

Translate »