En samtale som VIRKER

Etter tredje samling i kurset i kognitiv terapi, opplever fysioterapeut Bente Rudquist allerede at hun har fått både økt bevissthet og konkrete verktøy i sitt arbeid med mennesker.

BenteRudquist er ansatt hos Hernes Institutt, der alle får muligheten til å ta videreutdanning i kognitiv terapi. Kurset, som startet i fjor høst, har nå gjennomført sin tredje samling. Denne gangen var temaet sosial fobi, og Bente opplever at alle deltakerne, uansett yrkestilknytning, har stort utbytte.

– Dette kurset er ikke bare en heving av kompetansenivået, det er også praktisk og målrettet på en måte som er nyttig for alle som jobber med mennesker til daglig, forteller Bente. – For meg har den gode samtalen jeg allerede opplever å ha med mine pasienter, fått en ny dimensjon, en ny retning. Jeg opplever allerede at det gjør meg tryggere i rollen som terapeut, sier hun og forklarer årsaken:

– Verktøyene i kognitiv terapi hjelper meg til å få mer struktur i kommunikasjonen. Det er lettere å få øye på problemstillinger og utfordringer, sammen med pasienten. Dermed er det også enklere å legge en plan for veien videre. I tillegg har Instituttet over en lengre periode satset mye på å bygge opp kompetanse innen kognitiv terapi, dette er tredje runde med etterutdanning i regi av instituttet. I og med at de aller fleste av oss medarbeidere nå har samme videreutdanning i kognitiv terapi betyr det selvsagt mye for samarbeidet oss imellom at vi har likt kunnskapsgrunnlag.

Utfordrer seg selv
Den kognitive utdanningen som Bente nå tar del i, finner sted på flere nivå.

– Det er selvfølgelig mye teori å holde seg oppdatert på, men i hovedsak jobber vi praktisk, med samtaler. Kurset består i par-øvelser, kollegaveiledning og kollokviegrupper, forklarer hun. Hver deltaker skal blant annet lage et filmopptak av seg selv i samtale med en pasient, som alle skal se og vurdere.

– Jeg tror de fleste gruer seg litt til det. Det kan oppleves som både sårbart, selvfokuserende, og utenfor komfortsonen. Men det er vel akkurat derfor det er så effektivt, smiler hun. -Vi har allerede sett på to slike opptak, og det var utrolig lærerikt og spennende.

Hun merker at kurset har påvirket flere aspekter i livet:

– Det vi lærer er så universelt, så brukervennlig, sier hun. – Klart vi tar det med oss hjem! Kanskje betyr det at man lytter på en annen måte, at man stiller andre spørsmål enn det man ville gjort tidligere, når man møter utfordringer i hverdagen. Man blir mer bevisst sin egen måte å tenke på, å reagere på. Absolutt en positiv bieffekt!

Hjelp til selvhjelp
Kognitiv terapi fokuserer på å gi verktøy som pasienten selv kan ta i bruk når terapien er over. Og ikke bare for de som sliter litt psykisk:

– Først og fremst handler det om en bevisstgjøring av egne tankeprosesser, sier Bente. – Å ufarliggjøre og normalisere disse, og lære å ta grep selv. Pasienten skal bli sin egen terapeut, så å si. Det handler om hvordan man møter seg selv, andre mennesker og utfordringer i hverdagen, det være seg hjemme, på jobb, i barneoppdragelsen eller i relasjoner – på en måte som virker, avslutter hun.

Les mer om Kognitiv terapi

Translate »