Marianne i vikariat som attføringskonsulent

Siden i sommer har Marianne Melby Bakken vært ansatt i et vikariat som attføringskonsulent hos oss. Hun er opprinnelig utdannet lærer, og hun har solid og relevant etterutdanning og arbeidserfaring som gjør henne godt skodd for jobben som attføringskonsulent.

Erfaring fra NAV og Tunet Elverum
Marianne Melby Bakken – attføringskonsulent, vikariat

Marianne er fra Elverum, og har største delen av oppveksten bodd i Hernes. Slik sett er hun godt kjent med både instituttet og Hernesbygda.

– Det føles nesten litt som å “komme hjem” når jeg nå skal jobbe hos Hernes Institutt, smiler hun.

De siste par årene har hun jobbet i et vikariat hos NAV Åmot. Blant annet med sykefraværsoppfølging og arbeidsrettet oppfølging. Fra tiden i NAV har hun med seg mye god erfaring som vil komme til nytte i den jobben hun skal gjøre for oss nå. I forbindelse med jobben i Åmot har hun også hatt mye samarbeid med Hernes Institutt. Vi anser det som en stor fordel å få inn en vikar som kjenner oss godt fra før.

– Før jeg startet i NAV var jeg i en årrekke ansatt i attføringsbedriften Tunet i Elverum. Fra tiden hos Tunet har jeg blant annet med meg erfaring som yrkesveileder, kursinstruktør og karriereveileder. Dette er kompetanse jeg mener vil komme godt med i jobben som attføringskonsulent, sier Marianne.

Fokuserer på muligheter, ikke begrensninger

Vår nye attføringskonsulent forteller at hun blir motivert av å arbeide med mennesker.

– Jeg liker veilederrollen veldig godt. Det er en glede å kunne hjelpe mennesker på en slik måte at de får økt selvtillit, og at de kan ta gode valg videre i livet. Mitt “mantra” i jobben jeg skal gjøre er at det gjelder å fokusere på muligheter, ikke begrensninger, understreker Marianne.

Hun forteller at hun gleder seg til å jobbe i tverrfaglige team på Hernes Institutt. Med hennes bakgrunn og kompetanse er vi sikre på at hun har mye å tilføre oss. På den annen side har Marianne også store forventninger om at hun vil få med seg nyttig erfaring og lære nye ting i sitt vikariat hos oss.

Vi på instituttet ønsker Marianne velkommen med på laget for en periode, og vi håper hun får en fin tid hos oss!

Translate »