Oppdatert på PERSONVERN

Hernes Institutt har stort fokus på god sikkerhetskultur: – Det handler om hver enkelt av oss, og hvordan vi forholder oss til den informasjonen vi har tilgang til, informerte direktør Ole Jo Kristoffersen på de ansattes fagdag.  

Seniorrådgiver og Personvernombud Linda Svendsrud

Det var Linda Svendsrud, Seniorrådgiver i Ikomm AS som holdt de ansatte på Hernes Institutt i ånde med oppdatert informasjon om personvernlovgivningen. Linda er innleid av instituttet i rollen som personvernombud. – Oppgaven min er å være en ressursperson som kan bidra med kompetanse, opplæring og rådføring, sier hun. – Jeg skal fylle den rollen som et personvernombud skal ha, være med på utarbeidelsen av rutiner og bidra i avvikshåndtering, samt komme med innspill og ta i mot innspill. Både fra ledere, ansatte og pasienter, legger hun til.

Direktør Ole Jo Kristoffersen gir gjerne bort et eksemplar av boka om Hernes Institutt.

-Dette er egentlig informasjon vi må ha med oss i alt vi gjør, sier Ole Jo. – Både når vi er på jobb og når vi kommer hjem. I vår digitaliserte virkelighet gjelder det å være bevisst i gjerningsøyeblikket – både når det gjelder passord og hva vi velger å kommunisere ut. Det handler om å ha respekt for individet, yte en god og trygg tjeneste i samarbeid med kompetente og bevisste ansatte, sier han.

Han er fornøyd med gjennomgangen som Linda nå har hatt med de ansatte:

– Hun har formidlet god informasjon, og vi har fått anledning til å stille spørsmål og diskutere underveis, smiler han. – Det er godt å ha profesjonell hjelp!

FAKTA
EU har vedtatt en ny personvernforordning som også vil gjelde i Norge. Reglene trer i kraft i mai 2018. De nye reglene er mer detaljerte og mer omfattende enn tidligere. Alle bedrifter behandler på en eller annen måte personopplysninger og blir omfattet av reglene.

I dag er ordningen med personvernombud en frivillig ordning. Personvernombud er en ressursperson i virksomheten som skal bistå virksomheten i personvernarbeidet, bidra til å sørge for at reglene om personvern blir overholdt.

Når de nye reglene trer i kraft vil mange virksomheter bli pålagt å ha et personvernombud. De som må ha personvernombud er:

  • Alle offentlige etater, men ikke domstolene.
  • Virksomheter der en viktig del av deres virksomhet går ut på systematisk og regelmessig overvåkning av personer i, og dette gjøres i stort omfang.
  • Virksomheter som i stor grad behandler sensitive personopplysninger.

Kilde: Regjeringen.no

Translate »