Passerte nåløyet med glans

Like før fellesferien fikk Hernes Institutt beskjed om at en treårig akkreditering fra CARF var i boks. CARF-standarden er regnet som den høyeste internasjonale akkrediteringen innen rehabiliteringsfeltet. – Dette er vi virkelig stolte av, smiler direktør Ole Jo Kristoffersen.

Fra CARF sitt besøk tidligere i år.

CARF sine to representanter var tidligere i år på et tre dager langt besøk for å vurdere instituttet, snakke med ansatte, pasienter og samarbeidspartnere samt sjekke dokumentasjon i alle ledd.

Les om CARF’s besøk 

– Det er ikke fritt for at vi har vært litt spente på avgjørelsen, sier Ole Jo Kristoffersen. – Selv om vi synes at vi etterlever CARF sine strenge retningslinjer, og har gjort det over lengre tid, så er det noe helt annet når det blir slått fast av organisasjonen selv. Nå kan vi dokumentere at vi er en av de beste institusjonene i landet når det gjelder rehabilitering, i godt selskap med noen få andre.

Services are provided by a dedicated and experienced team who work continuously and together to achieve positive results for patients.

CARF-rapporten

Han lener seg over skrivebordet og peker på innholdet i e-posten han har fått fra organisasjonen:

– Tilbakemeldingene i rapporten er utrolig positive. De har skrevet en lang liste med punkter det de opplever som instituttets styrker, og den listen er ganske mye lengre enn de få punktene de mener vi kan forbedre oss på – forbedringer som vi allerede er i gang med. Kvalitet er viktig for oss. Det bør det være når man jobber med behandling av mennesker.

Direktør Ole Jo Kristoffersen er særdeles fornøyd med kvalitetsstempelet det innebærer å bli akkreditert av CARF.

Mange styrker og få svakheter
Da Gayle Sydenham og Kerry A Dorton fra CARF besøkte instituttet tidligere i år, uttalte begge at de var både overrasket og imponert over den åpne og uformelle kulturen mellom administrasjon, ansatte og pasienter. – Det er mange måter å gjøre ting på, vi har ingen fasit men ser på helheten, sa Gayle. – Her er det tydelig at forholdet mellom alle parter er preget av både tillit og respekt.

Gayle’s ord fra intervjuet den gang er et av de positive punktene på lista. Sammen med flere andre:

– De har sett at Hernes Institutt har styrker på flere områder, forteller Ole Jo, – Ikke bare når det gjelder kulturen her, eller de lyse og trivelige lokalene. De trekker også frem vårt fokus på datasikkerhet og personvern, at vi vektlegger kontinuerlig kompetanseheving, samt vår hyppige deltakelse i forskningsrelaterte aktiviteter. Dette er områder vi jobber mye med.

The focus on competence-based training for all personnel, and participation in research measures is commendable.

CARF-rapporten

Tid og engasjement for pasientene
Grunnlaget for rapporten er samlet sammen over flere måneder og består blant annet av intervjuer av ansatte og pasienter over tid, i tillegg til det grundige arbeidet Gayle og Kerry gjorde da de var på besøk.

– Noe vi har sett selv, er at tiden pasientene er her, betyr mye for behandlingsresultatet. Ting tar tid, endring tar tid – og masse engasjement, påpeker Ole Jo. – Og dette engasjementet er noe som nevnes flere ganger i rapporten fra CARF, smiler han.

– Det som er spesielt, er at da de kom hit for å vurdere oss, hadde vi ikke gjort noe i forkant annet enn å sørge for at de fikk lunsj de dagene de var her. Ellers var det “business as usual”, altså helt vanlige hverdager for oss. De opplevde oss slik vi er til daglig, smiler han og lener seg tilbake i stolen.

– Vi fikk den beste akkrediteringen og skal jobbe ivrig de neste tre årene, til neste vurderingsprosess. Nå er vi enda mer motiverte! Pasienter i fokus!, avslutter en meget fornøyd direktør som lover en liten feiring etter sommerferien.

FAKTA
CARF står for Commisssion of Accreditation of Rehabilitation Facilities, og er en ideell organisasjon hvis mål er å ivareta krav til kvalitet, verdi og optimale resultat på vegne av brukerne av helseforetak, i dette tilfellet brukerne – eller pasientene – hos Hernes Institutt.

CARF ble opprettet i 1966 og har kontorer i USA, Canada og Europa. Organisasjonen sertifiserer foretak på verdensbasis og er en svært anerkjent aktør med strenge krav og hyppige oppfølgingsrutiner mot de foretakene og organisasjonene som kommer gjennom nåløyet.

Translate »