Takker for seg etter 42 år på Hernes Institutt

Gunn Mellum har fra første dag i jobben vært ansvarlig for alle lønnsutbetalinger på Hernes Institutt, og selv på vei til fødestuen unnlot hun ikke å sørge for at alle først hadde fått det de skulle ha.

Hun er ikke den av de ansatte som gjør mest utav seg, Gunn. Stille og rolig har hun gjennom 42 år utført sine arbeidsoppgaver til punkt og prikke. Noe direktør Ole Jo Kristoffersen påpekte da han takket henne av i en tale før sommerferien, for anledningen en utvidet lunsj til ære for pensjonisten.

– Det har aldri vært noe tull med Gunn, hun er alltid på plass og har vært en utrolig viktig brikke og støttepilar i utviklingen av instituttet, sa han.

– Vi har hatt mange milepæler, og for alle oss er det nå en milepæl at du nå avslutter ditt arbeid her hos oss, fortsatte han. – Det har vært en glede å arbeide sammen med deg, ditt gode humør og din fantastiske arbeidsmoral er en inspirasjon for oss alle.

Bratt læringskurve
Gunn overrasket alle med en lang og velformulert takketale selv. -Du overrasker fremdeles, sa Ole Jo da hun var ferdig og applausen hadde lagt seg. – Hadde vi visst at du også var god på dette hadde vi nok visst å utnytte det i andre sammenhenger!

Gunn sa blant annet at hun hadde hatt en veldig bra arbeidsplass på Hernes Institutt og var takknemlig og veldig glad for det. – Men læringskurven var relativt bratt de første årene, sa hun og påpekte at det var en stor glede da instituttet ansatte revisor Svein Salen. – Endelig noen jeg kunne spørre om råd og lære av, smilte hun.

Hernes Institutt spanderte for anledningen lunsj og kake til alle. Vi ønsker Gunn ei flott pensjonstid!

Translate »