Situasjonsrapport – Påsken 2020

Alle våre pasienter er midlertidig utskrevet som en følge av koronasituasjonen. Vi tar ikke inn nye pasienter for øyeblikket, men alle som var inne til behandling da restriksjonene trådte i kraft vil få tilbud om å fortsette når vi er tilbake i drift.

Les informasjon til inneliggende pasienter

Les informasjon til deg som er på venteliste

Oppfølging, ettersyn og vedlikehold

I tiden som har gått siden vi stengte ned har det vært noe oppfølging av pasienter via e-post, telefon og web-baserte kommunikasjonskanaler. Det er en god del arbeid, både praktiske gjøremål men også skrivearbeid som følger med i en nedstengingsprosess.

Direktør Ole Jo Kristoffersen, under et briefingmøte for de ansatte i midten av mars

– Vi har også tatt et dypdykk i våre årsplaner, og funnet arbeidsoppgaver som vi kan gjøre i en tid uten inneliggende pasienter, forteller direktør Ole Jo Kristoffersen.

Det gjennomføres nødvendig ettersyn og vedlikehold, det være seg på utstyr eller bygningsmasse. Bassenget er tømt og renset. Pasientleiligheter er vasket ned, det samme gjelder verksteder og treningsrom. Vi fokuserer også på å spare kostnader i en periode med liten aktivitet.

– I samarbeid med de ansatte vurderer vi også forskjellige strategier med tanke på bemanning. Ledelsen har blitt enige med alle ansatte om å benytte ferie og avspasering så langt det går, men det har dessverre ikke vært mulig å unngå å sende ut permitteringsvarsler. Utfordringen er at vi ikke vet hvor langvarige og strenge koronatiltakene vil være. Vi ønsker å kunne komme i gang så rask som mulig igjen og tilby rehabilitering til våre pasienter når dette er forsvarlig. Bemanningen må være på plass den dagen vi kommer dit at vi er tilbake i drift, påpeker direktøren.

Forskjellige strategier for mulig oppstart

Det er viktig at ledelsen er operativ og “på ballen” i disse tider: Vi må være forberedt på forskjellige scenarier ved en eventuell oppstart, derfor må vi lage alternative planer. Fokus er at vi skal komme fortest mulig i gang, uansett hvilke retningslinjer som gjelder på det aktuelle tidspunktet.

– For øvrig har vi med informasjon til kommunelegen og Helse Sør-Øst stilt virksomheten til disposisjon i forbindelse med en eventuell smittetopp. Det gjelder både lokaler og mannskap. Så gjenstår det bare å se hvordan dette utvikler seg videre gjennom påsken og ukene som følger, avslutter direktør Kristoffersen.

Translate »