Informasjon til deg som er på venteliste

Hernes Institutt har stengt all virksomhet på ubestemt tid for å hindre spredning av korona. Det betyr at inntak av pasienter er stoppet. Alle som står på venteliste vil beholde plassen sin, og bli innkalt til opphold så snart det er forsvarlig for Hernes Institutt å tilby pasienter et behandlingstilbud.

Hernes Institutt har informert NAV kontor, fastlege samt regional koordinerende enhet om stengingen. Dersom det er nødvendig å avklare grunnlaget for videre utbetaling av stønader/ytelser, ber vi om at dere tar kontakt med det lokale NAV kontoret.

De som ikke ønsker å beholde plassen på ventelisten til Hernes Institutt bes om å ta kontakt slik at vi får strøket de av vår venteliste.

Det vil komme oppdatert informasjon på vår hjemmeside og facebookside.

Vi kan treffes på telefon 62 42 24 00.

 

Translate »