Vegard Paulsen ny leder for brukerutvalget

Alle behandlende instanser er lovpålagt å ha et brukerutvalg. Så også på Hernes Institutt. Tidligere pasient Vegard Paulsen har akkurat tatt over stafettpinnen som leder for brukerutvalget.

– At vi er lovpålagt å ha et slikt utvalg er en side av saken. Men vi er også opptatt av at brukerutvalget skal ha en nyttig funksjon med tanke på å ivareta pasientenes rettigheter, sier direktør Ole Jo Kristoffersen.

Les mer om brukerutvalgets funksjon her.

Fullverdig styremedlem
Direktør Ole Jo Kristoffersen og ny leder for brukerutvalget, Vegard Paulsen

Hos oss inngår det i vedtektene at brukerutvalgets leder blir fullverdig medlem av styret. På den måten blir det veldig kort vei fra brukerutvalg til toppledelse, hvis det skulle dukke opp noe som krever oppmerksomhet. Historisk sett er det slik at det er lite misnøye og klager fra pasienter på behandlingstilbudet til Hernes Institutt. Men dette betyr ikke at vi kan lene oss tilbake og regne med at det fortsetter slik i all fremtid.

– Akkurat som det er viktig å registrere forbedringsmuligheter, er det også viktig at vi jevnlig får bekreftelse på hva som fungerer tilfredsstillende- sett fra pasientenes ståsted, fortsetter Kristoffersen.

Bygger relasjoner

Det er mange år siden Vegard Paulsen var inne som pasient. Men i etterkant av dette har han jevnlig kommet på besøk for å holde foredrag, og fortelle historien om sin families spesielle og dramatiske friår i Canada, til nye pasienter.

– Jeg tenker at det er en fordel at jeg som leder for brukerutvalget får en relasjon til pasientene når jeg holder disse foredragene, sier Vegard Paulsen. Jeg får gode tilbakemeldinger i etterkant, og mange kjenner seg igjen i min historie. Da kan terskelen bli litt lavere for å ta kontakt hvis det er noen som har noe på hjertet.

Nøytralt kontaktpunkt

Som brukerutvalgsleder vil Paulsen bruke tid på uformelle samtaler med pasienter, de gangene han holder foredrag. Det vil skje om lag hver 10. uke eller deromkring. Etter disse samtalene vil han oppsummere og rapportere tilbake til ledelsen.

– Det finnes også et nøytralt kontaktpunkt som pasienter kan bruke for å melde inn ting til brukerutvalget, påpeker Ole Jo Kristoffersen. Det er i form av en dedikert e-postadresse, som kun brukerutvalgets leder har tilgang til.

Det kan være ubehagelig eller oppleves som “skummelt” å ta opp ting direkte når man er inne som pasient. Derfor ønsker vi å holde denne kontaktmuligheten åpen. Brukerutvalget vil formidle en anonymisert melding videre.

Mailadressen til brukerutvalget er: brukerutvalg@hernesinstitutt.no 

Translate »