Pasienter og ansatte glade for oppstart

Pasientbehandling er i gang igjen. Riktignok med redusert kapasitet, og med mange smitteverntiltak på plass. Nina Matheson og Atle Øyhus er to av de som var inne til behandling da vi måtte stenge ned – og de er glade for at de nå får fullført behandlingen.

Godt å starte opp igjen

Nina var inne første gang i januar, men hun hadde en permisjonsperiode i overgangen februar/mars. Hun kom inn på mandagen før torsdagen instituttet ble stengt.

– Det var litt rart. Jeg skulle liksom ha en rolig start den uka, og så kjøre på for fullt uka etterpå. Men slik skulle det altså ikke bli.

Nina Matheson og Atle Øyhus syns det er godt å være i gang med behandlingen på Hernes Institutt igjen

Nina jobber i NAV. Dermed har hun vært i jobb i perioden med korona-restriksjoner, inntil hun fikk beskjed om at behandlingen på Hernes Institutt kunne fortsette. Nina sine utfordringer er sammensatte, og under behandlingen på instituttet får hun hjelp både med psyke og fysikk.

– Jeg har en tendens til å bruke all energi og kapasitet på jobben, og så blir det helt tomt. Det er en utfordring for meg å takle jobb og hverdag på en fornuftig og balansert måte, og dette får jeg hjelp med nå, forteller hun

God oppfølging i perioden

Atle hadde vært inne til behandling i sju uker da instituttet ble stengt. Som så mange andre sliter han med ryggen.

– De første dagene var jeg litt usikker på hvordan det skulle bli, men det gikk overraskende bra. Jeg fortsatte med å gå turer og gjøre øvelser selv om jeg var permittert, og jeg fikk oppfølging på telefon.

Atle har et behandlingsløp som er planlagt til å vare til 19. juni.

– Jeg merker stor forskjell på form og fysikk etter at behandlingen startet, og jeg kan ikke få fullrost opplegget og oppfølgingen jeg har fått.

– Man blir så ivaretatt på Hernes Institutt, skyter Nina inn. Oppholdet her er nesten som å være på hotell, med personlig assistent og trener!

Vil tilbake til normalen

De ansatte på instituttet er også glade for at pasientbehandlingen er i gang. Attføringskonsulent Ine Bakken forteller:

Attføringskonsulent Ine Bakken og fysioterapeut Bente Rudquist ved Hernes Institutt ønsker seg tilbake til normalen.

– Det opplevdes som dramatisk da vi måtte stenge i mars, men ut i fra et smittevernhensyn var det fullt ut forståelig, sier hun. I mellomperioden har ledelsen på instituttet gjort en god jobb med å planlegge frem mot en forsiktig oppstart, og det var godt å komme i gang igjen.

Det er fortsatt betydelige smitteverntiltak i driften på Hernes Institutt. Arbeidshverdagen før og etter korona er helt forskjellig. Fysioterapeut Bente Rudquist forteller at det var stor glede da man kunne åpne igjen med noen pasienter.

– Det er tydelig definerte prosedyrer med tanke på smittevern som vi nå skal forholde oss til. Jeg savner for eksempel det å kunne jobbe tettere på pasientene, forteller fysioterapeut Bente.

Både Ine og Bente ønsker seg tilbake til “normalen” så raskt som mulig, men er forberedt på at det kan ta tid.

Erfaringer og tanker

Både pasienter og ansatte ved instituttet har gjort seg mange erfaringer og tanker under korona-stengingen.

– Et par av pasientene jeg har hatt kontakt med forteller at de har opplevd perioden som nyttig på den måten at man har fått en liten forsmak på hvordan hverdagen blir når behandlingen er ferdig, sier Ine.

For instituttets del påpeker hun at dette har vært en god øvelse i hvordan man håndterer denne type situasjoner. Det er erfaringer å ta med seg videre, og man har innarbeidet noen gode vaner.

Bente forteller at hun har savnet det sosiale på jobb. Kantina. Samtale og latter.

– Jeg mener at jeg har fått nyttig innsikt i hvordan mange av våre pasienter har det i det daglige, også uten korona, sier hun. Uforutsigbarhet og usikkerhet rundt egen jobbsituasjon. Jeg har virkelig forstått hvor mye jobben betyr for meg, på mange plan. Og slik er det jo for mange av pasientene også, avslutter Bente.

Translate »