Reportasje i fagbladet Fysioterapeuten

I siste utgaven av Fysioterapeuten, fagtidsskriftet for norske fysioterapeuter som utgis av Norsk Fysioterapeutforbund (NFF), er hovedtemaet langvarige smerter.

Les artikkelen på Fysioterapeuten.no om hvilken tilnærming fysioterapeutene på Hernes Institutt har i møtet med våre pasienter.

Trugetur – en klassisk aktivitet på Hernes Institutt

Reportasjen viser hvor viktig arbeidsdeltagelse er både som motivasjonsfaktor, virkemiddel og mål i rehabiliteringen av pasienter med langvarige smerter. Våre fysioterapeuter jobber tverrfaglig og hele teamet har fokus på å bedre funksjonen til pasientene til tross for smerter og plager.

Vi retter en stor takk til Mette Høisveen som delte sin erfaring med å være pasient hos oss.

Les mer om arbeidsrettet rehabilitering og Hernes-modellen

Translate »